/campaigns/sitesapi/files/images/38431320/sidfot_180827_smal.png

https://campaign-image.com/zohocampaigns/144614000002508004_zc_v11_elever_lernia.png
Sven Spiegelberg

Skolinspektionen kvalitetsgranskar ämnet Ellära


Sven Spiegelberg

Det är intressant att skolinspektionen har valt att kvalitetsgranska just ämnet Ellära. Det visa att både elbranschen och skolinspektionen bedömer ämnet som en viktig baskunskap för att kunna utveckla en yrkeskompetens. Inspektionen har nu publicerat 12 rapporter som ger en bild av hur skolorna uppfyller målen, Rapporterna fins tillgängliga här. Jag kan med glädje konstatera att min nya kund Alströmergymnasiet i Alingsås fick mycket fina omdömen (skola 12 i diagrammet) och att de snabbt kommit igång med vårt koncept. 

https://campaign-image.com/zohocampaigns/144614000002508004_zc_v2_skolor_(1).png

Inspektionen har bedömt i vilken grad undervisningen stöder elevens generella yrkeskunnande som kommunikationsförmåga och och specifika yrkeskunnande som t.ex mätningar. De har också bedömt undervisningens genomförande. I diagrammet har jag satt 1,2 och 3 som motsvarar omdömet låg, delvis och hög måluppfyllelse. Alströmergymnasiet fick "Hög" det vill säga 3 på alla tre områdena.

Resultatet stämmer ganska bra med hur jag upplevt skolornas förmåga att nå betygskriterierna när jag rest runt. Det visar att det fins en stor förbättringspotential. Fördelarna med mitt koncept är att eleverna får befästa sina kunskaper med praktiska övningar och kommunicera och utvecklas i grupper.

https://campaign-image.com/zohocampaigns/144614000002508004_zc_v11_koncept_bocker_utrustning.png

Det fins en uppdaterad version av mätövningsbok del 2 att hämta hem från Ellära.se. Skapa ett konto så får ni tillgång till båda mätövningsböckerna som PDF.


Jag kommer gärna och ut och visar produkterna och beskriver hur metodiken stöder begreppsbildningen i andra kurser. Jag kan också hålla en fortbildningsdag. Det är bara att ni hör av er.

https://campaign-image.com/zohocampaigns/144614000002508004_zc_v15_loga_spiegelberg_förlag_låg_(1).jpg

Komvux eleverna får bästa priset på övningsböckerna om de köper online direkt från Spiegelberg Förlag.

https://campaign-image.com/zohocampaigns/144614000002508004_zc_v15_omslagovning1sid1.jpg
https://campaign-image.com/zohocampaigns/144614000002508004_zc_v15_omslagovning2sid1.jpg

Faktaboken förläggs av Liber AB

https://campaign-image.com/zohocampaigns/144614000002508004_zc_v53_omslag_ellara_150_.jpg
https://campaign-image.com/zohocampaigns/144614000000938001_sidfot_180827_smal.png